Advocatenkantoor Herpelink, De Wispelaere & Vansteelandt

Uw juridische problemen zijn onze zorg

Personen– en familierecht

afbeelding
 • Huwelijks– en/of relatieproblemen
 • Echtscheiding
 • Wettelijke samenwoning
 • Persoonlijk onderhoudsgeld
 • Afstamming
 • Ontkenning/erkenning vaderschap
 • Adoptie
 • Aanstelling voorlopige bewindvoerder
 • Onbekwaamverklaringen
 • Geesteszieke

Jeugdrecht

afbeelding
 • Ouderlijk gezag
 • Recht op persoonlijk contact
 • Onderhoudsgeld

Goederen

afbeelding
 • Eigendom
 • Mede-eigendom
 • Appartementsmede-eigendom
 • Vruchtgebruik
 • Erfdienstbaarheden
 • Verdeling van onverdeelde goederen

Erfrecht

afbeelding
 • Schenkingen
 • Nalatenschappen
 • Testament

Contracten

afbeelding
 • Koop/Verkoop
 • Huur/Verhuur
 • Lening
 • Aannemingen
 • Borgtocht
 • Dadingen

Incasso

afbeelding
 • Invorderen van openstaande facturen
 • Invorderen van schulden
 • Terugvorderen van onverschuldigde betalingen

Aansprakelijkheid

afbeelding

Vergoeding van Uw schade bij :

 • Verkeersongeval
 • Misdrijven
 • Defecte producten
 • Slechte, laattijdige of niet uitvoering van werken

Strafrecht

afbeelding

Strafrechterlijke verdediging :

 • Politierechtbank
 • Correctionele rechtbank
 • Verkeersrecht
 • Voorlopige hechtenis
 • Neerlegging klacht
 • Stelling burgerlijke partij

Insolventierecht

afbeelding
 • Gerechtelijke vereffening
 • Faillissement
 • Schuldbemiddeling
 • Beslagprocedures

Handels—en vennootschapsrecht

afbeelding
 • Geschillenoplossing tussen handelaars
 • Uitvoering en ontbinding contracten
 • Handelstransacties
 • Invordering openstaande facturen
 • Faillissement
 • Begeleiding oprichting en ontbinding vennootschappen
 • Boekhouding

Fiscaal Recht

afbeelding
 • Personenbelastingen
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting
 • BTW
 • Successierechten

Arbeidsrecht

afbeelding
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsreglementen
 • Loongeschillen
 • Opzeg
 • Ontslagvergoedingen
 • Beschermde werknemers
 • Pesterijen op het werk
 • Veiligheid en gezondheid van werknemers

Sociaal recht en Sociale Zekerheid

afbeelding
 • Arbeidsongeval
 • Beroepsziekte
 • Ziekteuitkeringen
 • Invaliditeitsuitkeringen
 • Werkloosheidsuitkering
 • Pensioenen
 • Leefloon
 • Tegemoetkoming aan personen met een handicap
 • Integratietegemoetkoming
Advocatenkantoor Herpelinck, De Wispelaere & Vansteelandt - Prinsenlaan 2 - 8400 Oostende - - ©

De website van Advocatenkantoor HDV, maakt gebruik van cookies.   
Meer info   AKKOORD